ARRANGERING

Arrangemang / Transkribering / Musikbakgrunder m.m.

ARRANGERING

& ORKESTRERING

TRANSKRIBERING

& LAYOUTARBETE

MUSIKBAKGRUNDER & REDIGERING

Arrangering och orkestre-ring av nyskriven eller sedan tidigare befintlig musik. Skapande av arran-gemang där enbart melodi och ackord finns att tillgå eller där det redan finns grundarrangemang.

 

För Dig som t.ex. skrivit en musikal och har färdiga arrangemang, men behöver någon som orkestrerar verket. För Dig som har ett komplett partitur, men som behöver ett klaverutdrag. Eller för Dig som skrivit en låt och behöver ett arran-gemang för en SATB-kör.

 

Huvudsaklig musikalisk inriktning är musikteater, körsång och pianobaserad musik, men alla genrer är givetvis möjliga – allt från pop och rock till jazz och klassisk musik.

 

Arbetet sker i notprogram-met Sibelius och fil-format som xml, mxl, mid eller sib är att föredra, men redan utskrivet material och pdf-filer går naturligtvis också bra.

 

 

Transkribering av musik inom alla genrer. Arbetet gäller allt från nedteckning av inspelad musik till renskrivning av redan nedtecknad musik. Det kan också innefatta transpo-nering av noterad musik i alla dess former.

____________________

Digitalt layoutarbete gäl-lande all typ av noterad musik. Arbetet gäller allt från arrangemang med enbart melodi och ackord till full symfoniorkester. 

 

För Dig som t.ex. har ett komplett partitur, men som av tidsbrist behöver hjälp med layout för de individuella instrument-stämmorna. Eller för Dig som har ett färdigt arran-gemang, men behöver hjälp att få det att se snyggt ut.

 

Arbetet sker i notprogram-met Sibelius och endast filformat som sib. xml och mxl är godtagbara.

 

 

Skapande av snygga, digitala musikbakgrunder inom alla genrer. Gäller allt från enkelt pianokomp till symfoniorkester. Perfekt för karaokekvällen, krogsho-wen eller musikteaterföre-ställningen.

 

Arbetet sker i programmen Nuendo / Logic / Pro Tools och det finns ett stort antal virtuella instrument, effek-ter och plugins. Vid behov anlitas givetvis livemusiker och de flesta instrumenta-lister är möjliga.

____________________

 

Redigering av de flesta typer av ljudspår (wav, mp3, m4a, wma, aac, ogg och amr m.m.) och arbetet kan innefatta allt från klippning till arbete med diverse effekter.

 

För Dig som t.ex. har en liveupptagning som behö-ver redigeras. Eller för Dig som har flera ljudklipp som behöver mixas till ett spår.

THE PROD erbjuder också arrangerings- och låtsnickerilektioner, för den som är intresserad. Kontakta oss för mer information.

 

Priser är alltid en förhandlingsfråga, beroende på arbetets omfattning. Hör av Er, så kommer vi fram till något som båda parter kan acceptera...

 
Transkribering & Layoutarbete